Sevärdheter

BURS ÄR FULLT AV KULTURELLA SEVÄRDHETER VÄL VÄRDA BESÖK!
HÄR PRESENTERAS DE MEST KÄNDA !

RINGKORSET
Ett ringkors av kalksten står vid Sigdes, där vägen till När svänger av.Korset antas vara rest till minne av en präst
som omkom genom olyckshändelse 1448.
Läs om Ringkorset HÄR 
ringkorset
JÄTTEN EDMAN
Mitt i socknen nära ringkorset står jätten Edman i naturlig storlek. Statyn är skapad av träkonstnären och f.d. bursbon Armin Irwahn. Gustav Edman föddes 1881 och började i tonåren växa på ett oförklarligt och oroväckande sätt och förevisades sedan på marknader och nöjesfält. Han blev mycket berömd och vid sin död 31 år gammal mätte han hela 245 cm.
Läs om Jätten Edman HÄR 

jätten BURS KYRKA
Mitt i byn står Burs kyrka byggd som romansk kyrka omkring 1240. Hundra år senare revs det lilla koret och ett nytt och större byggdes i gotisk stil. Prästgården vars äldsta delar är från 1500-talet, stod klar 1770 då övervåningen färdigställdes. Genom att ladugårdarna från 1800-talet är intakt är Burs Prästgård en av de vackraste och bäst bevarade prästgårdarna på Gotland.
Läs om Burs kyrka HÄR och HÄR och HÄR och HÄR och HÄR och HÄR och HÄR och HÄR
I
nfo om ringningsseder och kyrkklockan i Burs 1608Klockringning

kyrkan

 HJORTERS KAPELL
På vägen mellan Burs och Ronehamn ligger Hjorters Kapell byggt 1858, som är ett av Sveriges äldsta lekmannakapell. Hjorterianismen var en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan och kan ses som en reaktion mot det ”syndiga” som många gånger levdes. Namnet ”Hjorterianer” kommer från grundarens namn, Jöns Hjorter.
Läs om Hjorters Kapell HÄR

hjorterskapell

STAVGARD
Stavgardsområdet rymmer flera olika sevärdheter

KULTUR- OCH NATURSTIG
Från järnåldersbyn Stavgard utgår en kultur- och naturstig, cirka 3 km lång. Informationsblad, som berättar om de olika stationerna längs leden, finns att att hämta vid utgångspunkten.
Läs om kulturstigen vid Stavgard HÄR

STAVARS HUS
Den största husgrunden i östersjöområdet för omkring 2000 år sedan.
Läs om Stavars Hus HÄR 

STAVARS SKATT
Silverskatt från 900-talet med cirka 1500 silvermynt.
Läs om Stavars skatt HÄR

STAVGARDS JÄRNÅLDERSBY
Läs om Stavgards järnåldersby HÄR

stavgard

VANGES GÅRDSMUSEUM
Vid Vanges Gårdsmuseum på vägen mellan Burs och Ronehamn finns Gotlands största samling av bruksföremål. Museet har skapats av gårdens ägare Birger Kristensson och skänkts till Stiftelsen Vanges Gårdsmuseum.
Läs om Vanges Gårdsmuseum HÄR

vanges

HEMBYGDSFÖRENINGENS MUSÉER 
Om du vill besöka muséerna
kontakta Sören Gannholm telefon 0498-48 32 62 soren@gannholm.org eller Mårten Wessberg telefon 0498-48 31 51

SÅIDSMUSÉET
I Burs finns ett välsorterat hembygdsmuseum med många ovanlig och spännande föremål.På området ligger tre tjärdalar därav namnet Såidsmuséet (tjärdalsmuséet). I muséet finns gamla vägstenar, vagnar, plogar, tröskor, husgeråd m.m.
Vissa år brinner milan som förr i den gamla tjärdalen.

FATTIGSTUGAN
På fattigstugan hamnade alla som av någon anledning inte kunde försörja sig själva. Socknen skulle hålla dem med mat och husrum. Utanför stugan står en medeltida grindstolpe ursprungligen från Stora Gläves.Den sällsynt vackra utsmyckningen inspirerade till skapandet av Burs egen logga i slutet av 1900-talet.Alltså den logga som finns på varje sida på denna webb! Läs om Fattigstugan i Burs HÄR

fattigstuganSKOLMUSÉET 
Fattigstugans gamla vedbod har blivit inredd till skolmuseum. Burs Hembygdsförening erbjöds nämligen att ta över material och gammal inredning när skolan i Burs lades ned. Här finns gamla skolböcker från mitten av 1800-talet, skolplanscher, mekaniska uppfinningar, konserverade ormar, kalvfoster och mycket mera.  
skolmuseum

KVARNEN VID KÄRNA

Kvarnen restaurerades under åren 1980-81 av Burs Hembygdsförening sedan nyttjanderättsavtal tecknats med kvarnägaren.

kvarnen


SOCKENARKIVET

Det gamla sockenmagasinet intill Burs Bygdegård har iordningställts till ett sockenarkiv. Tanken är att samla in bl a gamla handlingar, kartor och skifteshandlingar som ligger på gårdarna och som kanske ingen bryr sig om.

 sockenarkivet

Foto: Helena Hjort